ESCV konferansen utsettes grunnet pandemien

På grunn av SARS-CoV-2 pandemien har ESCV nå bestemt at den årlige konferansen som skulle blitt holdt i Manchester 9-12. september 2020 blir utsatt til neste år. Konferansen holdes samme sted 15-18. september 2021. Les mer her: escv.eu

Leave a Reply