Virus-blog

  • ESCV Milano
    I slutten av august er det en ny mulighet til å møte virologer og kollegaer med interesse for virologi på ESCV 2023 i Milano. Se mer her
  • ScanVir 2023 in Tromsø
    The Norwegian Virologic Society recently hosted the Second ScanVir Meeting in Tromsø from 22-24 March at Scandic Ishavshotel. The meeting was attended by virologists and researchers from Finland, Sweden, Denmark, Iceland, and Norway, who gathered to discuss and exchange knowledge on virology. The conference featured a wide-ranging scientific program that included both basic research themes
  • Medisinsk forskning, nye påstander og bevisbyrde
    Betraktninger om vitenskapelig tankegang i urolige tider Interessen for medisinsk forskning er stor i dag, og dette er positivt. Samtidig mangler mange bakgrunn for å forstå vitenskapelige prosesser, og det kan føre enkelte debatter på villspor. Akademikere har her et opplyseransvar. Medisinsk forskning er i søkelyset for tiden. Interessen er enorm, og de fleste leser

Virologien skaper overskrifter

Ved Susanne G. Dudman

Leder av Norsk Virologisk forening Susanne G. Dudman, Oslo Universitetssykehus

Året 2019 var begivenhetsrikt for oss virologer

Først og fremst var det blitt 10 år allerede siden vi opplevde influensa-pandemien i 2009. Det er ikke alle virologer forunt å oppleve en pandemi, da det kan gå flere tiår mellom hver gang det opptrer.

Pandemien i 2009 medførte en ny era for virologisk diagnostikk

Hyppigheten av oppsett med luftveisvirus PCR endret seg også etter det økte behovet, hvilket har medført at svartiden for virologisk diagnostikk gikk ned. Under pandemien fikk vi ikke bare testet vår evne til å få på plass nye metoder på rekordtid, men også prøvetransport mulighetene ble testet ut. 

Kreative og nye løsninger ble brukt for å få pandemiviruset fraktet mellom virologer landet rundt, blant annet med ekspressbussen. Kommunikasjonen mellom virologer i nord, vest og sør ble også testet og i løpet av noen travle måneder var telefonlinjen glødende og send-knappen ble flittig brukt.

Utryddelse av virus

Både polio- og koppevirus har blitt bekjempet ved hjelp av globale vaksinasjonsprogram med stor suksess. I 2009 var det førti år siden koppevirus ble erklært utryddet av Verdens helseorganisasjon, WHO. 

Ifjor var også året da WHO erklærte at poliovirus type 3 hadde blitt utryddet i verden verden.

Poliovirus type 2 ble erklært eradikert globalt sett i 2015. Type 1 nærmer seg også utryddelse siden det de siste årene kun har blitt rapportert tilfeller med polio type 1 i landene Afganistan og Pakistan. Antall polio tilfeller har også gradvis minket den senere tiden og håpet er stadig blitt større for å kunne utrydde polio fullstendig i alle verdens land


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.