Om foreningen

Norsk virologisk forening har som formål å fremme virologien i Norge. Foreningen arrangerer faglige møter for de som arbeider innen faget samt andre med interesse for virologi. Foreningen skal også sørge for at norsk virologi er representert utad ved å ivareta forbindelsen med internasjonale virologiske foreninger.


Mer om Norsk Virologisk forening

Møter

Oppdatert informasjon om kommende møter finnes på møtekalenderen.

ScanVir 2019

Representanter fra styret i Norsk Virologisk forening deltok på ScanVir 2019 konferansen i Helsinki.

Internasjonalt arbeid

Foreningen er representert i følgende faglige fora: European Society for Virology og European Congress of Virology. Dessuten sitter en representant i Den internasjonale taksonomi-komiteen for virus.


Styret i Norsk virologisk forening

Susanne G. Dudman, Oslo Universitetssykehus, leder.

Andreas Christensen, St Olavs Hospital, er kasserer.

Garth Tylden, Universitetssykehuset i Nord-Norge, styremedlem.

Andreas Lind, Oslo Universitetssykehus, er webmaster.

Marit Helen Ebbesen, Haukeland Universitetssykehus, representant for stipendiatene.

Svein Arne Nordbø, St Olavs Hospital, (tidligere leder): styremedlem i en overgangsfase.Contact