Tag Archives: 2019-nCoV

Bakgrunnsfakta om nytt coronavirus (2019-nCoV)

Tidslinje

31. desember 2019: Kina rapporter om pasienter med pneumoni av ukjent årsak i Wuhan (en by med 11 millioner innbyggere), inkludert syv alvorlige syke. Alle tilfellene blir satt i forbindelse med Wuhan’s Huanan Seafood Wholesale Market, et marked der det også selges levende dyr.

1. januar 2020: Wuhan’s Huanan Seafood Wholesale Market blir stengt og senere opplyser helsemyndighetene om at miljøprøver fra markedet er positive for et nytt CoV.

9. januar 2020: Kina CDC rapporterer at et nytt coronavirus (2019-nCoV)  er påvist ved dypsekvensering. Vanlige luftveisagens blir ikke funnet hos pasientene.

10. januar 2020: 2019-nCoV genom-sekvensen publiseres i GenBank-databasen (accession number MN908947). Preliminære analyser viser at det nye coronavirus (2019-nCoV) clustrer med SARS-relaterte CoV clade og har ulikheter i core-genomet sammenlignet med CoV hos flaggermus.

24. januar 2020: Kliniske data om de 41 første tilfellene publiseres (Wang et al Lancet). Pasientene som beskrives hadde symptomer som feber (98 %), tørrhoste (76 %) og dyspnø (55 %). Tretten av de beskrevne pasientene ble innlagt på intensivavdeling med bilaterale lungeinfiltrater, seks av pasientene døde av infeksjonen.

«2019-nCoV was closely related (with 88% identity) to two bat-derived severe acute respiratory syndrome (SARS)-like coronaviruses, bat-SL-CoVZC45 and bat-SL-CoVZXC21, collected in 2018 in Zhoushan, eastern China, but were more distant from SARS-CoV (about 79%) and MERS-CoV (about 50%).»

The Lancet, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30251-8

30.01.2020: Kina rapporterer 7734 tilfeller og 170 dødsfall. Ifølge WHO er det påvist 98 syke og det har blitt importert tilfeller til 18 land med lenke til Kina. I Europa har tilfeller blitt påvist i Tyskland, Frankrike og Finland. WHO erklærer internasjonal folkehelsekrise for sjette gang i historien.

Photo by Markus Spiske temporausch.com on Pexels.com